wtorek, 26 stycznia 2016

Typowe pułapki w inżynierii i projektowania dystrybucji i zapobiegania

Jakie są typowe pułapki w inżynierii dystrybucyjnej. W większości systemów dystrybucyjnych, urządzenia poziomu usług mają służyć klientom. Podejmuje się działania zapobiegające obciążeń, dystrybutorzy robią wszystko, aby zadbać o obniżenie strat.


Plagą inżynierów są stare konstrukcje układów, poziom serwisowy oraz nie do przebrnięcia przeszkody ekonomiczne jak i ograniczenia środowiskowe.

Pomiary obciążenia


Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją duże różnice charakterystyki obciążenia. Inżynierowie muszą dokonać oceny każdego projektu na podstawie indywidualnego przypadku. Wiąże się to z oceną zachowań klientów, ich klasy (odbiorca domowy, instytucjonalny) taryfy klienta (jednostrefowa, dwustrefowa). Pomiary obciążenia umożliwiają projektantom siatki ocenić zagrożenia pojawiające się w istniejącym systemie dystrybucji, oferując w ten sposób dane do ulepszonych projektów, które są bardziej wydajne i niezawodne. Krzywa obciążenia ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowego planowania. W przyszłości społeczeństwa, takie jak osiedla mieszkaniowe, bloki, będą potrzebować energii, trwają więc ciągłe szacowania przewidywanego zapotrzebowania na moc.

Względy ekonomiczne


Jednym z głównych obszarów, które projektanci uważają za swoje wyzwania to względy ekonomiczne systemu. Należy pamiętać, że brak odpowiedniego planowania znacznie zwiększa koszty projektu, w tym pierwszej instalacji, koszt wytwarzania energii elektrycznej i dostaw, zmniejszenie wydajności i potęguje inne koszty, takie jak konserwacja i naprawa. Jeśli chodzi o względy ekonomiczne przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

Zarządzanie energią: obejmuje dokładną ocenę i badanie sprzętu do instalacji w zakresie starzenia się wzór, stworzenie modeli wydajności i skuteczne sposoby monitorowania stanu pracy.

Warunki obciążenia: przewidywania sprzętu, wymagania obciążenia w różnych porach dnia jest krytycznym punktem w projektowaniu systemu dystrybucji. Obejmuje to maksymalne zapotrzebowanie i różne obciążenia podczas różnych godzin. Dane te pomaga inżynierom w doborze sprzętu, rozmiaru, i maksymalizacji wydajności.

Typowe pułapki w inżynierii i projektowania dystrybucji


Ochrona środowiska - wzywa do propagowania zielonej energii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej co znacząco wpływa na decyzje podejmowane przy projektowaniu systemów dystrybucji. Dawno minęły czasy, gdy projekty koncentrowały się wyłącznie na świadczeniu energii do odbiorców.

Wytwarzanie energii - zaopatrzenie i dystrybucja, powinny być uwzględniane w ochronie jako jeden z podstawowych czynników. Obejmuje to minimalny możliwy ślad infrastruktury takich jak podstacje, obudowy sprzętu oraz przydziały do stosowania podstawowej i integracji odnawialnych źródeł energii w systemie. Przemyślany projekt, pozwoli zminimalizować ślady powstałe pod ziemią i wykorzystanie wspólnych biegunów dla obu linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Standardowy system dystrybucji składa się z kilku elementów, które składają się z lini wysokiego napięcia, bezpieczniki i wyłączniki, przełączniki rozłącza, linie przesyłowe, transformatory, izolatory i przewody, regulatorów i innych. Właściwa konstrukcja systemu zapewnia efektywne skalowanie, pozyskiwania, umiejscowienie i ewentualne niezawodność systemu i wydajności. Dokładne badania, modelowanie i obliczenia zrobić inżynierowie pomagają uniknąć pułapek, które są plagą większości projektów inżynierii dystrybucji.

piątek, 22 stycznia 2016

Wolny rynek energetyczny – co wart o nim wiedzieć?

Myśląc o rynku energii na myśl przychodzą nam wytwórcy prądu, sprzedawcy oraz prawa, nas, odbiorców. Oto kilka podstawowych informacji o rynku energii. 


Czy możesz dowolnie zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej?

Tak, sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić to w istocie każdy odbiorca. Warunkiem jest jedynie brak zobowiązania umową czasową z obecnym sprzedawcą. 

Jaka jest różnica między dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej?

Dystrybutor energii elektrycznej ten, kto faktycznie dostarcza prąd przez "przewody". Temu podmiotowi płacisz za transmisję i konserwację linii energetycznych. Wśród dystrybutorów nie ma konkurencji, Polska jest podzielona między kilka spółek dystrybucyjnych. Sprzedawcą jest to przedsiębiorstwo, które dokonuje rozliczeń za faktycznie zużytą energię.

Czy warto zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej?

Zmiana dostawcy energii elektrycznej jest nie tylko bardzo prosta, ale również korzystna. Nowy sprzedawca dzięki lepszej ceny zaoferuje roczne oszczędności na energii elektrycznej. To jak wiele oszczędności można zgromadzić w czasie roku zależy głównie od zużycia energii elektrycznej. 

Co pociąga za sobą zmiana sprzedawcy?

Zmiana sprzedawcy jest łatwa. Procedura jest następująca:

A) Po pierwsze, za pomocą kalkulatora energii elektrycznej możesz znaleźć sprzedawcę, który jest najbardziej konkurencyjny dla Ciebie.
B) Jeśli później zdecydujesz się na zmianę, wystarczy po prostu wypełnić i podpisać umowę. 
C) Obiegiem dokumentów zajmuje się nowy sprzedawca.
D) Na podstawie pełnomocnictwa rozwiązuje za Ciebie poprzednią umowę, dokonuje administracyjnych i technicznych zmian. Zawiadamia operatora sieci
E) Po zmianie nastąpi rozdzielenie płatności, jedna faktura będzie rachunkiem za prąd, a drugie rozliczenie dotyczyć będzie dystrybucji.

Ile wynoszą opłaty za zmianę?

Zmiana sprzedawcy jest prawnie uregulowana i całkowicie wolna od opłat. Każdy klient ma prawo do bezpłatnej zmiany dostawcy energii elektrycznej! Pośrednicy chcąc zarobić na zmianie chcą opłat potwierdzających danie, bądź innych opłat aktywacyjnych, miej jednak świadomość, że zmiana jest bezpłatna. 

Jak długo trwa proces?

Proces zmian będzie zależała od długości okresu wypowiedzenia z dotychczasowym sprzedawcą. Zazwyczaj okres wypowiedzenia wynosi zazwyczaj 1-3 miesiące, sama zmiana to 30 dni.

piątek, 15 stycznia 2016

Zmiana form płatności za energię elektryczną

Wielu z nas nie lubi płacić rachunków, a już zwłaszcza rachunków za energię elektryczną. Niestety, pomimo tego, że na fakturze pojawia się pole energia zużyta czy też energia pobrana a licznik jest odczytywany regularnie. To mamy nieodparte poczucie, że za energię przepłacamy, denerwuje nas, że pod koniec roku otrzymujemy fakturę zawyżoną, która zdaniem sprzedawcy jest korektą, a by musimy dodatkowo za energię dopłacić. Obecny system naliczeń sprawia, że czujemy się zmuszani do finansowania dostawców i sprzedawców energii. Nie wielu z nas chce zmienić system płat za prąd na przedpłatowy. Co więc robić by płacić mniej za prąd?

Kontakt ze sprzedawcą energii


Masz prawo zwrócić się odsprzedawcy o obniżenie prognozy, by te bardziej odpowiadały rzeczywistemu zużyciu, jakie zachodzi w twoim mieszkaniu. Szacunki powstają, gdyż dystrybutor sprawdza twoje zużycie w analogicznych terminach, jeśli w zeszłym roku w maju przeprowadzałeś remont to w tym roku w maju także możesz spodziewać się wyższej opłaty. Odczyty licznika, pomimo, że następuje to jest to pomiar potrzebny do bilansowania systemu. 

Rozliczenia za rachunek za prąd


Odbiorca może wnioskować o zmianę systemu rozliczeń, np. na 1-miesięczne jeśli obecna półroczna jest zbyt dużym obciążeniem. We wniosku należy podać:

- Swoje imię, nazwisko i adres oraz tzw. konto umowy, jaką zawarłaś na dostawę prądu (jest na fakturze)

- Data, nazwa i adres dostawcy energii, koniecznie wpisz datę zgłoszenia. Poniżej podaj adres dostawcy (znajdziesz go na fakturze)

- Podaj stan swojego licznika: Spisz dane o ilości zużytej energii, by dostawca mógł rozliczyć to zużycie jeszcze przed wprowadzeniem dla ciebie nowego systemu opłat

Zanim przystąpisz do tworzenia pisma sprawdź czy na stronie sprzedawcy bądź dystrybutora nie ma wzorów pism. Pamiętaj, zwracasz się o zmianę systemu rozliczeń za zużycie energii elektrycznej (lub gazu). Złe sformułowanie prośby może zaowocować odrzuceniem prośby albo otrzymaniem czegoś czego nie chcemy. 

- Podpis odbiorcy, osoby, na którą przychodzą faktury.

Wniosek musisz wysłać na dobry adres sprzedawcy, zobacz więc fakturę, tam z pewnością jest adres do korespondencji.

Obowiązek odbiorcy energii


W zależności od umowy, odbiorca może mieć różne obowiązki względem sprzedawcy czy dystrybutora.

Treść umowy może wskazywać, że odczytu stanu licznika dokonuje odbiorca, i w wyznaczonym terminie przesyła do dystrybutora, np. co miesiąc, lub co dwa - w zależności od tego, jaka jest częstotliwość rozliczeń. Stan licznika możesz zgłaszać osobiście w punkcie obsługi klientów, pocztą internetową albo logując się na e-bok, czyli elektroniczne biuro obsługi. 

Dokonywanie wpłat w terminie, w zamian za przesył energii i energię elektryczną odbiorca musi dokonywać opłat, niedokonanie rozliczenia w terminie skutkuje jedynie naliczeniem odsetek za zwłokę a w późniejszym terminie odcięciem dostaw. Bezprawne jest odcięcie bez uprzednim wezwaniu do zapłaty.

piątek, 8 stycznia 2016

5 sposobów na obniżenie energii elektrycznej


Media wywołują szum wokół przerw w dostawie energii, zawirowania wokół ustaw energetyczny (oze, o efektywności energetycznej) Takie warunki zawsze zwiastują zmiany, czy będą one lepsze i coś zmieni się w energetyce czy może należy przygotować się na cięższe dni.


Cena kWh bez zmian

Dostawcy energii nie podniosą cen za dystrybucję, ale nikt nie zobligował ich do tego aby ceny obniżać, opłaty dystrybucyjne oddzielone są od cen za rzeczywiste zużycie. Wydaje się, że malejące hurtowe ceny energii powinny przekładać się na oszczędności finansowe dla konsumentów końcowych. Jednak zawsze istnieje obawa, że ​​to poziom zużycia energii pójdzie w górę, zwłaszcza w miesiącach zimowych, a kto wie może i ceny będą podążać tym tropem.

Obniżanie zużycia w firmie

Wszystkie firmy są różne, a ilość energii elektrycznej jaką będą używać w dużym stopniu zależy od branży. Według danych dostarczonych dostarczanych przez dystrybutorów corocznie występuje wzrost o prawie 30% w wykorzystaniu energii od jesieni do zimy. Jest to nieuniknione, że zużycie energii w biznesie wzrośnie w czwartym kwartale tego roku, głównie ze względu na problemy z ogrzewaniem. Chcesz unikać takich sytuacji, zobacz propozycje. 

Jak uczynić budynek bardziej ekologicznym?

Przy wielu stanowiskach pracy, to naturalne, że biura będą zużywać więcej energii w porównaniu do innych budynków, ale to nie znaczy, że firmy nie mogą starać się być bardziej ekologiczne. Całkowity rachunek za energię w biurze eko-świadomych może wynosić do 65% mniej niż w standardowej przestrzeni roboczej, w których nie podjęto wysiłki w celu ograniczenia zużycia energii. Jak to zrobić to, za pomocą rolety i szczelnych drzwi można oszczędzać ciepło i zapewniać, oszczędności. Utrzymywanie jednakowej temperatury, to dobry sposób. Warto inwestować nie tylko w nowe urządzenia, ale w zewnętrzne ocieplanie budynku.

Dlaczego inteligentne liczniki są opłacalne?

Fabrycznie nowe rządowe statystyki pokazują, instalacja zaawansowanych liczników w mniejszych nieruchomości niemieszkalnych przez dużych dostawców energii w drugim kwartale tego roku okazała się sukcesem. Podobnie będzie u odbiorców biznesowych, liczniki są bardziej czułe a więc pobór energii będzie rzeczywisty a nie prognozowany. Urządzenia będą wysyłać odczyt zużycia energii bezpośrednio do dostawcy energii, szkoda, że dzięki temu nikt nie planuje zmniejszyć opłat dystrybucyjnych. 

Porady jak oszczędzać na energii elektrycznej:

  • Trzeba by zasadzić 10 drzew, aby zrównoważyć dwutlenek węgla, który jest produkowany przez pozostawienie na noc z kserokopiarki, dlatego pamiętaj o jej odłączeniu. 
  • Grzejniki elektryczne mają tendencję do generowania dwa razy więcej gazów cieplarnianych niż te centralnego ogrzewania. 
  • Pozostawienie otwartego na noc okna w okresie grzewczym równa się tyle samo energii o napęd małego samochodu jadącego ponad 35 mil/h.
  • Wystarczy jedno światło pozostawione na noc, a w ciągu roku tworzy ono podobną ilość gazów cieplarnianych, jak podróż samochodem z Cambridge do Paryża. 

Niektóre z tych statystyk są aż niewiarygodne. Wielu z nas przyznaje, że nie ma nic złego w pozostawianiu rzeczy włączonych, gdy nie są one używane, ale to oczywiste, wystarczy zobaczyć opis urządzenia by to zobaczyć, jak wiele energii pobiera ono będąc w fazie czuwania. Sprawdź więc ile pieniędzy tracimy przez niedbalstwo i lenistwo.

Zmiana sprzedawcy energii

Wyobrażamy sobie, że będziesz bardzo zadowolony, tak jak wielu innych właścicieli małych firm, którzy zmienili sprzedawcę energii? Dzięki rosnącej świadomości, wydaje się, że właściciele firm w końcu zdając sobie sprawę, że zmiana co prawda nie obniża zużycia energii ale cenę 1kWh

Czas potrzebny do zmiany dostawcy według ustawy wynosi 30 dni. Cały proces jest wolny od opłat, a potencjalne zyski są świetne - możemy zaoszczędzić firmom średnio jedną trzecią dotychczasowych opłat.