niedziela, 21 sierpnia 2016

Innogy

Zmiana nazwy jednej z najbardziej znanych firm energetycznych. Spółka RWE Polska i RWE Stoen Operator od września zmieniają nazwę na Innogy. Dlaczego, jak tłumaczą managerowie i prezesi, w Europie trwa dekarbonizacja i decentralizacja sektora energetycznego a RWE musi jej dorównać. Już czytamy, że energią w przyszłości handlować będą takie firmy jak Tesla, Google i Apple. Wszystko dlatego, że rynkiem zawładnąć mają usługi wiązane. Na stronie spółki przedstawiany jest logotyp, przypominający żarówkę, a szata graficzna kolorem sugeruje, że mamy do czynienia z inną spółką sprzedażową. 


Historia RWE


RWE to europejska grupa, która działa w sektorze wydobywczym. Ropa, gaz i węgiel brunatny, to surowce, które służą wytwarzaniu energii. Spóła działa w takich sektorach, jak sprzedaż, dystrybucja, oraz wydobycie. Opanowała już rynek niemiecki, czeski, węgierski oraz tereny Warszawy, jeśli chodzi o dystrybucję, sprzedaż energii rozciąga się na cały kraj. 

Innowacja


Zdolność do przyswajania nowych innowacji, które są kluczem do zdobywania, utrzymania i obsługi klientów. Nowe modele biznesowe są opracowywane i prowadzone z wyraźnym naciskiem na jakość. „Stawiamy na współpracę z partnerami, aby szybko powstały nowe rozwiązania” - mówi prezes spółki. 


Misja


RWE ma ambitne cele polityczne na rzecz ochrony klimatu, rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej oczywiście wszystko z myślą o konkurencję, innowacji władzy i siłę finansowej. 

Misja Innogy 


Jesteśmy najbardziej zaufanym i wysokiej wydajności partnerem dla zrównoważonego transformacji europejskiego systemu energetycznego chcemy ten status utrzymać.

wtorek, 16 sierpnia 2016

Zasada działania ogniw fotowoltaicznych

Temat taryf i systemu opustów minął, teraz dostawcy martwią się rozliczeniami dla Prosumentów. Rynek Energii przypomni, co to są ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa fotowoltaiczne ukryte w panelach fotowoltaicznych (w skrócie zwanych PV) to zespół z pojedynczych ogniw słonecznych. Technologia znana z produkcji energii elektrycznej. 


Panel PV konstrukcja


Jedno pojedyncze ogniwo zbudowane jest na bazie krzemu, ogniwo jest elementem półprzewodnikowym, tworzącym złącze typu p-n. Ciepłe padające na ogniwo promienie słoneczne fotony światła, sprawiają, że powstaje siła elektromotoryczna. Wówczas zgromadzone elektrony przemieszczają się do obszaru n, a „dziury” do obszaru p. Wszystko by uzyskać różnicę potencjałów, a więc i prądu elektryczny. Jedno ogniwo to napięcie rzędu (ok. 0,5 V), aby uzyskać większą moc łączy się je szeregowo i grupuje w moduły, te zaś w panele. Żywotność panelu szacuje się na 20 lat, oczywiście jeśli warunki atmosferyczne i konserwacja są zgodne z instrukcją. 

Działanie instalacji PV 


Kilka zasad prawidłowego działania modułu, jeśli nie będą one zachowane to albo nie otrzymamy zadowalającej ilości energii albo panel ulegnie szybszej eksploatacji. Dlatego warto zatroszczyć się o:

Intensywność promieniowania słonecznego, im większe nasłonecznie panelu, tym większe jest natężenie otrzymywanego prądu elektrycznego a więc i ilość pozyskanej energii.

Wybieraj mądrze moc i producenta, sprawność przemiany energii słonecznej w elektryczność zależy od budowy ogniwa, która waha się od kilku do ponad 20%. Ceny ogniw w zależności od producentów (krajowi, zagraniczni), różnią się, najlepiej jest przeliczać cenę na uzyskiwaną moc elektryczną (zł/kW).

Panele PV wytwarzają prąd stały, aby uzyskać prąd do zasilenia urządzeń, należy użyć falownika (inwertera) – on dokona przemienny na prąd zmienny, którym zasila się urządzenia domowe.

Obecnie najlepiej wyprodukowaną energię pożytkować do zasilania oświetlenia, sprzętu AGD, ogrzania wody i budynku. W tym celu najlepiej instalację podzielić na fazy. Do domowej sieci musi zatem zostać dodany specjalny licznik, aby w razie nadwyżki produkcyjnej móc ją wprowadzić do sieci i uzyskać opusty w przyszłym terminie. 

Ustawa Prawo energetyczne po nowelizacji z 2013 r., określa obowiązek dostawców, są oni zmuszeniu pobrać od nas nadmiar energii z instalacji PV, jeśli tylko moc naszego układu PV nie przekracza mocy przyłączeniowej dla naszego domu (w budynkach jednorodzinnych, moc przyłączeniowa wynosi przynajmniej 10 kW, a instalacje fotowoltaiczne mają do 5 kW). Do końca 2015 r. prąd odsprzedawano po niekorzystnej stawce - naliczano 80% giełdowej ceny energii w poprzednim roku i odejmowano opłaty za przesył. W efekcie cena 1 kWh prądu dostarczonego do sieci sprzedawcy to ok. 18 gr. Taryfy gwarantowane miały to zmienić, producent miał otrzymywać 75 groszy za kWh, jednak zastosowano system opustów. 

wtorek, 9 sierpnia 2016

Jak sprawdzić planowane wyłączenia i awarie

Brak energii elektrycznej w gniazdkach bardzo nas irytuje, kiedy my mamy zaplanowane pranie, odkurzanie czy pracę przy komputerze elektrownia robi nam niespodziankę. Jak sprawdzić, kiedy dystrybutor planuje wyłączenia.


Planowane wyłączenia


Obowiązkiem dostawcy energii jest powiadomienie odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii. Według obowiązujących przepisów Operator Systemu Dystrybucyjnego, bo to odpowiedzialny jest za przerwy musi powiadomić nas, co najmniej pięć dni wcześniej. Zwyczajowo przyjęło się, że komunikaty o planowanych przerwach prądu podawane są w regionalnych wiadomościach, urzędach gmin czy lokalnych tablicach ogłoszeń. Wyłączenie zasilania jest spowodowane naprawą sieci, wymiana elementów, krótko mówiąc konserwacją, operator wie, kiedy będzie taką czynność przeprowadzał, dlatego czas przerwy w przesyłaniu mocy jest z góry znany i określony. 


Awaria systemu


Inaczej jest w przypadku awarii, nikt nie wiem kiedy ona nastąpi. Spowodowana może być warunkami atmosferycznymi, złym stanem linii energetycznych czy klęską żywiołową. Wówczas o braku prądu dowiemy się wraz z dystrybutorem. Jeśli wiemy, że awaria instalacji dotyczy naszego bliskiego obszaru, warto powiadomić o tym pogotowie energetyczne, dzwoniąc na numer 991. Pod nim otrzymamy też najnowsze informacje dot. awarii czy przerw. 

Jak sprawdzić przerwy


Wystarczy obserwować stronę swojego dystrybutora, który w specjalnej zakładce „wyłączenia” czy „planowane wyłączenia” na stronie zamieszcza na ten temat informacje. Adresy stron podajemy poniżej.

środa, 3 sierpnia 2016

Energia i jej rodzaje

W celu określenia złożonej materii energii przedstawię kilka jej rodzajów i sposobów pozyskiwania. Najbardziej podstawową definicją jaka określa energię jest to zdolność do ciała do wykonywania, czyli ilość energii. Z punktu fizyki energia może występować w różnych postaciach. Elektryczność


Postać energii wynikająca z istnienia różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami, a tym samym ustalenia prądu elektrycznego między nimi, (jeśli są one umieszczane w kontakcie z przewodem elektrycznym) w celu wprowadzenia ciała w ruch czy wykonywania przez nie pracy. 

Energia świetlna


Postrzegane energii przenoszonej przez światło objawia się w kilku różnych sposobach. Nie mylić światła z energią świetlną, światło może być produktem wytworzonym przy wykorzystaniu energii.

Energia mechaniczna


Energia mechaniczna jest sumą potencjalnej energii kinetycznej. Zdolność ciała o pewnej masie do ruchu.

Energia cieplna


Energię cieplna można uzyskać z natury, przez reakcje egzotermiczne takie jak spalanie paliwa; w wyniku reakcji rozszczepienia jądrowego lub fuzji, poprzez tarcie, lub z innych procesów mechanicznych lub chemicznych. Jest również możliwe, aby pobierać energię z natury, w postaci energii cieplnej, takiej jak energia geotermalna lub słonecznych fotoogniw. Energia cieplna może być przekształcona za pomocą silnika, ciepło albo elektryczności w elektrowni; lub pracę mechaniczną, jak w samochodzie. Pozyskania energii cieplnej wiąże się wpływem na środowisko naturalne. Spalanie wydziela dwutlenek węgla (CO2) i emisji zanieczyszczeń. 

Elektrownie wiatrowe


Moc wiatru wykorzystywana jest do napędzania wirnika, jest to nic innego jak energia kinetyczna, która przeistacza się w kolejne rodzaje energii by na końcu mógł zostać wygenerowany prąd. Dziś energia wiatrowa jest wykorzystywana głównie do produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe. W 2007 roku na całym świecie ilość generatorów wiatrowych wynosiła 94.1 Gigawatów. Wiatr generuje około 1% udziału w konsumpcji energii elektrycznej na świecie, w niektórych krajach jest to źródło zasilania na poziomie nawet 30-60 proc. Mówi się, że jest to najtańsza energia elektryczna na świecie. 

Energia słoneczna


Energia słoneczna jest energią uzyskaną poprzez uchwycenie światła i ciepła emitowanego przez słońce. Promieniowania słońce osiągnięciu ziemi może być wykorzystana za pomocą ciepła wytwarzanego w wyniku absorpcji promieniowania. Nie można mylić efektu fotowoltaicznego, gdzie ciepło promieni jest bezpośrednio przez efekt fotowoltaiczny przekształcane w prąd z wykorzystaniem wysokiej temperatury promienie do ogrzania substancji np. pisaku i soli aby poprzez energię cieplną wytworzyć parę i przy jej użyciu prawić w ruch wirnik. 

Zgodnie z raportów Greenpeace, PV słonecznej może dostarczyć prąd do dwóch trzecich populacji na świecie w 2030 r.

Elektrownia jądrowa


Pozyskiwanie energii jądrowej to nic innego jak uwalniania jąder atomów wyniku reakcji jądrowej. Proces rozszczepienia jądrowego (rozszczepienia ciężkich jąder atomowych) lub Fuzji Jądrowej (unia bardzo lekkich jąder atomowych). Reakcje jądrowe dostarczają bardzo dużej ilości energii ze względu na masę cząstek, biorących udział w procesie, są bezpośrednio przetwarzane w energię.
c.d.n