środa, 8 marca 2017

Czy nastąpi wymiana liczników energii?


W zależności od zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego (potocznie zwanego licznikami). Koszty dostosowania układu ponosi jego właściciel, którym w przypadku odbiorców w taryfach G i C jest operator systemu dystrybucyjnego. Czy mogą wzrosnąć. opłaty dystrybucyjne i kto będzie je pobierał?Zgodnie z prawem energetycznym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (OSD) ma obowiązek zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego  świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesył energii (dystrybucję) dla całego kraju akceptuje traktowy, Urząd Regulacji Energetyki (URE). Opłaty dystrybucyjne będzie pobierał OSD na podesłanie faktury. Oznacza to, że po zmianie sprzedawcy prądu płatności zostaną rozbite na dwie osobne faktury-. jedna za energię elektryczną (tu: od Green SA Tauron, Inogy), drugą za usługi dystrybucyjne - od dystrybutora (OSD).

więcej czytaj na Energiadirect.pl RWEBOK.pl zuzyciepradu.pl


Czy zmiana dostawcy energii elektrycznej jest bezpłatna? Zgodnie z prawem energetycznym elektrycznej jest przywilejem każdego klienta. Zmiana dostawcy cy energii fiest zatem bezpłatna. W szczególnych przypadkach klienci korzystający z energii o średnim i wysokim napięciu (taryfy A i B) będą zobowiązani do stosowania układu pomiarowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz