środa, 3 sierpnia 2016

Energia i jej rodzaje

W celu określenia złożonej materii energii przedstawię kilka jej rodzajów i sposobów pozyskiwania. Najbardziej podstawową definicją jaka określa energię jest to zdolność do ciała do wykonywania, czyli ilość energii. Z punktu fizyki energia może występować w różnych postaciach. Elektryczność


Postać energii wynikająca z istnienia różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami, a tym samym ustalenia prądu elektrycznego między nimi, (jeśli są one umieszczane w kontakcie z przewodem elektrycznym) w celu wprowadzenia ciała w ruch czy wykonywania przez nie pracy. 

Energia świetlna


Postrzegane energii przenoszonej przez światło objawia się w kilku różnych sposobach. Nie mylić światła z energią świetlną, światło może być produktem wytworzonym przy wykorzystaniu energii.

Energia mechaniczna


Energia mechaniczna jest sumą potencjalnej energii kinetycznej. Zdolność ciała o pewnej masie do ruchu.

Energia cieplna


Energię cieplna można uzyskać z natury, przez reakcje egzotermiczne takie jak spalanie paliwa; w wyniku reakcji rozszczepienia jądrowego lub fuzji, poprzez tarcie, lub z innych procesów mechanicznych lub chemicznych. Jest również możliwe, aby pobierać energię z natury, w postaci energii cieplnej, takiej jak energia geotermalna lub słonecznych fotoogniw. Energia cieplna może być przekształcona za pomocą silnika, ciepło albo elektryczności w elektrowni; lub pracę mechaniczną, jak w samochodzie. Pozyskania energii cieplnej wiąże się wpływem na środowisko naturalne. Spalanie wydziela dwutlenek węgla (CO2) i emisji zanieczyszczeń. 

Elektrownie wiatrowe


Moc wiatru wykorzystywana jest do napędzania wirnika, jest to nic innego jak energia kinetyczna, która przeistacza się w kolejne rodzaje energii by na końcu mógł zostać wygenerowany prąd. Dziś energia wiatrowa jest wykorzystywana głównie do produkcji energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe. W 2007 roku na całym świecie ilość generatorów wiatrowych wynosiła 94.1 Gigawatów. Wiatr generuje około 1% udziału w konsumpcji energii elektrycznej na świecie, w niektórych krajach jest to źródło zasilania na poziomie nawet 30-60 proc. Mówi się, że jest to najtańsza energia elektryczna na świecie. 

Energia słoneczna


Energia słoneczna jest energią uzyskaną poprzez uchwycenie światła i ciepła emitowanego przez słońce. Promieniowania słońce osiągnięciu ziemi może być wykorzystana za pomocą ciepła wytwarzanego w wyniku absorpcji promieniowania. Nie można mylić efektu fotowoltaicznego, gdzie ciepło promieni jest bezpośrednio przez efekt fotowoltaiczny przekształcane w prąd z wykorzystaniem wysokiej temperatury promienie do ogrzania substancji np. pisaku i soli aby poprzez energię cieplną wytworzyć parę i przy jej użyciu prawić w ruch wirnik. 

Zgodnie z raportów Greenpeace, PV słonecznej może dostarczyć prąd do dwóch trzecich populacji na świecie w 2030 r.

Elektrownia jądrowa


Pozyskiwanie energii jądrowej to nic innego jak uwalniania jąder atomów wyniku reakcji jądrowej. Proces rozszczepienia jądrowego (rozszczepienia ciężkich jąder atomowych) lub Fuzji Jądrowej (unia bardzo lekkich jąder atomowych). Reakcje jądrowe dostarczają bardzo dużej ilości energii ze względu na masę cząstek, biorących udział w procesie, są bezpośrednio przetwarzane w energię.
c.d.n

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz