wtorek, 9 sierpnia 2016

Jak sprawdzić planowane wyłączenia i awarie

Brak energii elektrycznej w gniazdkach bardzo nas irytuje, kiedy my mamy zaplanowane pranie, odkurzanie czy pracę przy komputerze elektrownia robi nam niespodziankę. Jak sprawdzić, kiedy dystrybutor planuje wyłączenia.


Planowane wyłączenia


Obowiązkiem dostawcy energii jest powiadomienie odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii. Według obowiązujących przepisów Operator Systemu Dystrybucyjnego, bo to odpowiedzialny jest za przerwy musi powiadomić nas, co najmniej pięć dni wcześniej. Zwyczajowo przyjęło się, że komunikaty o planowanych przerwach prądu podawane są w regionalnych wiadomościach, urzędach gmin czy lokalnych tablicach ogłoszeń. Wyłączenie zasilania jest spowodowane naprawą sieci, wymiana elementów, krótko mówiąc konserwacją, operator wie, kiedy będzie taką czynność przeprowadzał, dlatego czas przerwy w przesyłaniu mocy jest z góry znany i określony. 


Awaria systemu


Inaczej jest w przypadku awarii, nikt nie wiem kiedy ona nastąpi. Spowodowana może być warunkami atmosferycznymi, złym stanem linii energetycznych czy klęską żywiołową. Wówczas o braku prądu dowiemy się wraz z dystrybutorem. Jeśli wiemy, że awaria instalacji dotyczy naszego bliskiego obszaru, warto powiadomić o tym pogotowie energetyczne, dzwoniąc na numer 991. Pod nim otrzymamy też najnowsze informacje dot. awarii czy przerw. 

Jak sprawdzić przerwy


Wystarczy obserwować stronę swojego dystrybutora, który w specjalnej zakładce „wyłączenia” czy „planowane wyłączenia” na stronie zamieszcza na ten temat informacje. Adresy stron podajemy poniżej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz