piątek, 29 lipca 2016

Zmiana sprzedawcy energii

Dzisiaj rynek energii chce przestrzec przez pewnym procederem, coraz więcej na rynku pojawia się negatywnych zmian sprzedawcy energii, która jest wymuszona. Sprzedawcy cisną sprzedawców tak mocno , że ci ulegają ich manipulacji.


Głównym powodem zmiany jest obietnica korzyści cenowej, niższe koszty energii w praktyce okazują się, że nowa umowa cenowa jest niekorzystną. Odbiorca nie jest bowiem informowany o dodatkowych opłatach. W przypadku zmiany sprzedawcy energii oszczędności nie są zadowalające, bo  pojawiają się dodatkowe opaty a to nie koniec niespodzianek.

Szokiem dla klientów jest nieinformowanie konsumenta, że po zawarciu nowej umowy sprzedaży będzie miał obowiązek regulowania należności w oparciu o dwie faktury. W rezultacie sprzedawca myśli, że musi płacić za energie podwójnie a nie oddzielnie za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy i oddzielnie za usługę dystrybucji energii na rzecz dystrybutora. Nie świadomi klienci myślą, że mają dwie umowy, tym bardziej, kiedy dystrybutor ma taką samą nazwę jak sprzedawca. 

Na umowie znajduje się klauzula o tym, że odbiorca może zrezygnować z sprzedaży, ale słownie niewielu informuje o tym klienta. Odbiorca musi wiedzieć, że ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość. Utrudnianie egzekwowania tego prawa poprzez np. niewydawanie konsumentowi wzoru oświadczenia lub formularza o odstąpieniu od umowy powinno skutkować zawiadomieniem tego procederu do URE. 

Nikt nie informuje odbiorcę o usługach dodatkowych, jakie są oferowane równocześnie razem ze zmianą sprzedawcy. Dotyczy to głównie usług zakresu ubezpieczeń czy różnych usług medycznych.

Presja jaką sprzedawca (jego przedstawiciel) wywołuje na odbiorcy. Naciski, które polegają głównie na wywołaniu u konsumenta wrażenia, że niepodpisanie umowy wywoła negatywne skutki w postaci np. brak energii, droższa energia, bądź dla akwizytora – np. utrata przez niego pracy.

Pośpieszanie, sprzedawca działa z zaskoczenia, ponagla odbiorcę, aby ten jak najszybciej podpisał przedstawione dokumenty, oczywiście bez możliwości zapoznania się z nimi.

Odwiedzać klienta w domu, przedstawiciel często nie wydaje konsumentowi egzemplarzy dokumentów, tj. umowy wraz z załącznikami. Dokumenty nie trafiają do niego nawet w późniejszym czasie. Jeśli koś chce zawrzeć umowę powinien na drukach mieć już podpisy i pieczątki, podejrzane jest, że chce dostarczyć nam umowę w innym terminie.

Plagą są też czyny zabronione, karalne typu fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów, oszustwo. Najczęstszymi z nich jest podszywanie się akwizytorów pod pracowników firmy dystrybucyjnej, pod pozorem wykonania czynności przypisanych dla dystrybutora. Spisanie stanu licznika oraz prośba o pokazanie dokumentów i ostatnich faktur jak i wyłudzenie podpisu czy spreparowanie umowy. 

Uważaj na oszusta


Szokuje ilość takich zachowań, pomimo ciągłych przestróg coraz więcej na rynku pojawia się wymuszeń. Dotyczy to głównie osób starszych czy osób niepełnosprawnych jak i tych, które wykazują się naiwnością. Często akwizytorzy nie tylko namawiają odbiorców na niekorzystne umowy, ale także proces przedawcy energii okazuje się tylko pretekstem do wejścia do domu, a to może okazać się bardzo niebezpieczne.

piątek, 22 lipca 2016

Jakich urządzeń OZE poszukują Polacy?

Nie można przejść obojętnie obok raportu przygotowanego przez Oferteo.pl. przeanalizowano, czego Polacy najczęściej poszukują, a zestawienie dotyczy urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Głównymi zainteresowanymi są właściciele mieszkań i domów o powierzchni 150m2, który zamieszkuje 3-4 osobowa rodzina. Nie ma się czemu dziwić, osoby fizyczne mogą zostać beneficjentami dofinansowań mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” , za który odpowiada Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Pompy ciepła najbardziej poszukiwane

Polacy najbardziej zainteresowani są pompami ciepła, 53 proc. użytkowników całego serwisu wyszukuje haseł związanych z pompami ciepła. Zainteresowanie jest wysokie gdyż, w okresie letnim nie korzystamy z ogrzewania centralnego, które podgrzewa wodę. Stare instalacje CO, nie pozwalają na ogrzanie samej wody, dopiero pompa jest wykorzystana do podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia są niewielkie, zaletą są przemiany termodynamiczne, które w nich zachodzą, przekazują ciepło ze źródła dolnego np. samego powietrza czy gruntu, wody do instalacji centralnego ogrzewania. Pompy zasilane są energią elektryczną, dlatego wyszukujemy nie tylko tanich, ale i energooszczędnych urządzeń. 

Kolektory słoneczne

W naszym kraju krajobraz nie jest zdominowany przez dachy wyposażone w kolektory, ale interesujemy się tą tematyką. 30 procent z użytkowników serwisu rozważało lub rozważa zakup kolektorów słonecznych. Kolektory służą so podgrzewania wody. Baseny, woda użytkowa czy woda w obiegu, do podgrzewania mieszkania. To główne cechy kolektorów, wyposażone w absorber kolektory pochłaniają promieniowanie słoneczne, aby zamienić je w ciepło.

Energia z OZE

Okazuje się, że energia elektryczna produkowana ze źródeł odnawialnych nie jest najrzadziej wyszukiwana. Skąd ten wniosek, gdyż ogniwa fotowoltaiczne, służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną były wyszukiwane jedynie w 13 proc. Dlaczego, chociaż ceny energii są według nas na wysokim poziomie i ciągle narzekamy na wysokie rachunki za prąd, nie inwestujemy we własne źródła? Dofinansowanie objęty jest zakup i montaż instalacji OZE, posiadacze instaluj mogą ubiegać się o wymianę już istniejących instalacji na nowsze i ekologiczne. 

Do czego potrzebujemy OZE ?

Odnawialne źródła wykorzystywane są do podgrzewania wody. W sumie to najczęściej wskazują osoby, które biorą udział w badaniach. Energia z OZE idzie według na nas na ogrzewanie domów i ogrzewanie wody, niewielu z nasz wskazuje jeszcze chłodzenie czy zasilanie urządzeń elektrycznych. 

Kto interesuje się OZE

Największe zainteresowanie dotyczące technologii OZE wykazują rodziny 3-4 osobowe, na drugim miejscu są rodziny 5-7 osób. Wydawałoby się, że im większe gospodarstwo tym bardziej domownikom powinno zależeć na obniżeniu rachunków, jednak rodziny powyżej 7 osób interesują się energią odnawialną w najmniejszym stopniu. Znaczenie ma też metraż domu/mieszkania. Otóż aż 35 proc. wyszukiwań dotyczy powierzchni 151-200 m2 (35 proc.). Odnotowano tylko 14 proc. zapytań odnośnie metrażu od 201-300 m2, a jedynie 4% metrażu powyżej 300 m2. Jak przekłada się to na województwa, zapytania o OZE płyną z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego – po 12 proc. Tuż za nimi znalazło się województwo śląskie, skąd pochodziło 11 proc. zapytań. Mieszkańcy województwa podlaskiego, są najmniej zainteresowani tą tematyką.

piątek, 15 lipca 2016

Skuteczne oszczędzanie energii

Rynek energetyczny to nie tylko procesy i zasady jakie zobowiązują podmioty na nim działające. To także zachowania tych co z energii korzystają, a podmiotów jest wiele, to ponad 16 milionów odbiorców prywatnych i ponad 5 milionów firm. Zużycie jest różne, ale wielu z odbiorców nie zdaje sobie sprawy jak wielkie może być w skali globalnej. Optymalizacja kosztów jest obca, a przecież tak niewiele potrzeba.


Urzędy i firmy


Co je łączy pewnie ci drudzy nie przepadają za pierwszymi, ale nie o to tym razem chodzi. Oba typy podmiotów korzystają z komputerów, głównie stacjonarnych o mocy 500 W. Co oznacza, że zestaw taki pobiera tak duże ilości energii elektrycznej, że z pewnością można by proces ten poddać redukcji. Im starszy komputer tym więcej energii pobiera, często firmy czy urzędy wydają trochę więcej pieniędzy, aby zyskać lepszy sprzęt. Wystarczy 15 komputerów stacjonarnych, z procesorami o wyższej mocy obliczeniowej, niż jest potrzebna, z dedykowanymi kartami graficznymi bez opcji hibernacji.

Nasze PC pracują przez 10 godzin dziennie, rocznie to około 10950 kWh zużytej energii), co daje ponad 7500 tys. złotych. W urzędach przecież komputerów jest dużo więcej, jest ich nawet ponad setka. 


Oszczędzanie energii


Niektóre firmy, aby oszczędzać zmieniają sprzedawcę energii, albo stosują audyty. W urzędach także można zastosować optymalizację kosztów energii. Przykładem są urzędy, które zastosowały czujnikowe punkty świetle. Całość oświetlenia wymieniono na LED. Pracownicy nie mogą ładować prywatnych telefonów czy baterii komputerowych w urzędzie. Dochodziło do tego, że pracownicy mieli po kilka ładowarek, jedną w domu drugą w pracy, chociaż częściej korzystają z tej w pracy. Elektryczne czajniki w pokojach zamienili na kuchenkę gazową wspólną dla wszystkich. Zrezygnowano z ciepłej wody podgrzewanej w bojlerach energetycznych, przecież ręce można umyć w zimnej wodzie. Przystępując do grupowych zakupów, można sporo zaoszczędzić, zawiązując grupy zakupowe gminy zyskują lepszą cenę kWh. Takich rozwiązań pro oszczędnościowych ma być więcej.

środa, 6 lipca 2016

Osoba fizyczna jako wytwórca energii elektrycznej w OZE

Regulacje zawarte w projekcie nowelizacji stanowią jednak jedynie część zaczerpniętą z większej całości jaką jest projekt ustawy o OZE. Ponieważ ideą małego trójpaku jest przede wszystkim umożliwienie uniknięcia przez Polskę grożących kar, a regulacja ta będzie miała charakter jedynie przejściowy i raczej nie spowoduje szybkiego wzrostu Liczby inwestycji, należałoby skupić się na podstawowych korzyściach płynących dla osób fizycznych, z przyjęcia ustawy o OZE.



W obowiązującym stanie prawnym, osoba fizyczna aby mogła wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną, w jakiejkolwiek ilości, nawet najmniejszej, musi rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz uzyskać koncesję. Projekt ustawy o OZE przewiduje, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (w tym przypadku, instalacja OZE o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW) log-clący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energią elektryczną w celu zużycia na własne potrzeby, będzie mógł sprzedać nadwyżką niewykorzystanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej (zmień dostawcę energii), a działanie takie nie będzie stanowić działalności gospodarczej. W związku z powyższym, wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będzie wymagało rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie, jedynym wymogiem dla możliwości rozpoczęcia i prowadzenia takiej działalności będzie pisemne zgłoszenie do właściwego dla miejsca instalacji USD, zawierające informacje dotyczącą planowanej lokalizacji, rodzaju oraz mocy mikroinstalacji.

Celem powyższych regulacji jest wsparciu rozwoju energetyki rozproszone opartej o działalność Prosumentów, czyli zorientowanych konsumentów, którzy swoje potrzeby na prąd zaspokajać będą samo-dzielnie, jednocześnie odsprzedając nadwyżki wytworzonej energii. Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej, będzie mogła liczyć na system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej oraz brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany w ustawie o OZE system wsparcia będzie miał dualistyczny charakter. Utrzymany zostanie system certyfikowany który zostanie zmieniony na wprowadzenie współczynników korekcyjnych oraz wprowadzony zostanie dla instalacji najmniejszych, tj. do 100 kV system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej System ten będzie polegał na tym, ze w zależności od rodzaju instalacji (dachowa czy wolnostojąca) oraz jej mocy, wytwórcy przysługiwać będzie określona stawka taryfy od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej przez kolejnych 15 lat. Jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Jak wskazują ostatnie doniesienia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnej wersji projektu okres ten zostanie wydłużony do 2035 a system w postaci taryfy gwarantowanej, stanowić będzie uproszczoną formą wsparcia w porównaniu do złożonego systemu certyfikowanego i jednocześnie, przez jasne określenie wysokości kwoty po której wytworzona energia będzie kupowana, umożliwi zainteresowanej osobie fizycznej oszacowanie stopy i okresu zwrotu planowanej inwestycji. Jednak, taryfy gwarantowane zastąpią opusty.