środa, 20 kwietnia 2016

W JAKI SPOSÓB WYLICZYĆ BONIFIKATĘ ZA PRZEKROCZENIE CZASU PRZERW?

Przerwa w dostawie energii, która jednorazowo przekroczyła 24 godziny jest oczywista, ale jeśli w ciągu roku zakład energetyczny wyłączał na zasilani parokrotnie, to czy jesteśmy wstanie obliczyć łączną sumę przerw?

W JAKI SPOSÓB WYLICZYĆ BONIFIKATĘ ZA PRZEKROCZENIE CZASU PRZERW?

Przykładowe obliczenie przerwy nieplanowanej

Założenia:
Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy awaryjnej: 24 h
Rzeczywisty czas trwania przerwy: 34 h
Przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy: 34 – 24 = 10 h

Zużycie prądu w gospodarstwie domowym, rozporządzenie podaje, że rekompensacie podlega, każda niedostarczona do nas jednostka. Tylko ile prądu, faktycznie pobralibyśmy tego dnia, kiedy zabrakło nam zasilania? Rozporządzenie jasno precyzuje jak ustala się ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczeniu. Według rozporządzenia ilość energii ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach. Czyli, jeśli we wtorek pobraliśmy 612 kWh to, jeśli za tydzień we wtorek nie było energii, automatycznie zostanie przyjęte, że także pobraliśmy 612 kWh. Szacuje się, że 5000 kWh to średnia dla gospodarstwa domowego, tyle na rok możemy pobrać energii. Tylko jak zbadać nasz pomiar, do tego potrzebny był by licznik smart, nikt nie sprawdza swojego dziennego zużycia, a ponoć dystrybutor nie prowadzi takich statystyk.

Obliczenie:

Dzienne zużycie energii będzie, więc ustalone inaczej, jako dzienny okres rozliczeniowy. Cały okres rozliczeniowy, czyli roczne zużycie dzielimy dzielimy przez liczbę dni okresu rozliczeniowego (365 dni):

5000 kWh/360 dni = 13,7 kWh

13,7 kWh / 24 h = 0,57 kWh / h

Średnia cena energii elektrycznej wyznaczona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 0,5017 zł/kWh więc jej pięciokrotna wartość to 25085 zł.

Należna bonifikata wyniesie, więc

2,5085zł x 0,57 kWh x 10 h = 14,9845

Co z tego wychodzi, że otrzymamy niecałe 15 złotych za 10 godziny bez energii elektrycznej. Inną kwotę możemy otrzymać wnioskując o odszkodowanie, jeśli w wyniku braku energii ponieśliśmy szkody. Wówczas należy wykazać wartość szkody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz