piątek, 5 lutego 2016

Sprzedawcy energii elektrycznej

Kim jest sprzedawca energii, podmiot, który uprawniony jest do odsprzedaży energii odbiorcy końcowemu, który zużyje energię na własne potrzeby. 

Sprzedaż prądu – koncesja


Uzyskanie koncesji jest niezbędne aby działać na rynku jako sprzedawca. Koncesję na sprzedaż prądu wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Brak posiadania tej decyzji ogranicza działania sprzedawcy na rynku, nie może on przystąpić do negocjacji na Towarowej Giełdzie Energii, czy podpasywać umów. 

Ochrona konsumentów energii


Koncesjonowani przedsiębiorcy nie powinni uciekać się do nieuczciwych praktyk w celu pozyskania klientów. Wykryciem takich zachowań zajmuje się Urząd Ochrony i Konkurencji. Przeprowadzając proces zmiany sprzedawcy warto uważać czy przedstawiciel jaki oferuje nam przejście może okazać się naciągaczem. Warto więc czytać umowę a jeśli napotkamy w umowie klauzulę, która wzbudzi brak naszego zaufania zgłośmy to do powiatowego rzecznika konsumenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz