wtorek, 8 grudnia 2015

Zarządzanie energią dla firm. Możliwość zmniejszenia kosztów energii

Monitoring procesów zużycia


Do podstawowych zadań zarządzania energią w przedsiębiorstwie są operacje i analiza wykorzystania energii, identyfikacji i eliminacji słabych punktów oraz minimalizacja strat. Obniżyć rachunki za prąd można także poprzez wdrażanie zrównoważonej polityki energetycznej korporacyjnej oraz orientacji behawioralnej. W tych działaniach istnieje wielki potencjał dla zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji kosztów. Dodatkowo działania zostaną ustalone i udokumentowane. Ta wyniki w zaleceń, jakie środki i na jakie koszty energii mogą być im przypisane.

Polityka korporacyjna powinna polegać na monitorowaniu, chociaż sam monitoring nie zwiększa efektywności energetycznej, to pozwala na podjęcie niezbędnych środków. Środki te muszą być skutecznie stosowane, ich potencjał jest uzależnione od wykorzystania technologii przekrojowych, na przykład ogrzewania, ciepła technologicznego, sprężonego powietrza i oświetlenia. Po dokładnie przeprowadzonej obserwacji mamy całościowy widok sytuacji panującej w przedsiębiorstwie. Potem zaczyna się opracowanie planu optymalizacji struktury kosztów i rozpoczęcie działań zmierzających do obniżenia zużycia. Oznacza to, że we wszystkich powyższych dziedzinach wprowadzone zostaną działania. W tym celu zarządzanie energią w firmie musi spełniać zarówno podstawowych zalecenia audytora, jak również być dostosowane do odpowiednich wskaźników wydajności energii strategicznych po to by obniżyć moc bierną i koszty dystrybucji.

Czynniki behawioralne


Na skutek wzrostu cen energii można nie tylko otrzymać wyższą fakturę za sprzedaż, ale także za wyższe stawki dot. dostaw. Dlatego w obniżeniu rachunków czynnie powinni uczestniczyć pracownicy, którzy dbają o wyłączanie świateł, prawidłowe użytkowanie urządzeń a także dążą do korzystania z odnawialnych źródeł energii tak gdzie tylko to możliwe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz